Sobre aquest blog

Com el mateix títol indica, Notes d’opinió és un blog amb informacions i punts de vista personals sobre assumptes dels àmbits educatiu, social i tecnològic (i per tant, també polític) que m’interessen o preocupen i que considero importants per a l’educació de les persones joves i el futur de la nostra societat.

Notes d’opinió comença ara una nova fase, després d’un parèntesi forçat per un compromís professional poc compatible amb el plaer i el neguit de bloguejar. En reprenc l’escriptura amb el bagatge —i els biaixos— de quatre dècades de treball en l’ensenyament i l’administració educativa, com una manera d’aprofitar el temps abans d’encarar la retirada definitiva del que ha estat la professió de la meva vida, moment que inevitablement arribarà [com diu Kurt Weill a Youkali, “la délivrance que nous attendons tous pour demain”].

Notes d’opinió no té cap pretensió científica, no és el resultat de cap mena d’indagació formal, no està referendat per ningú ni respon als posicionaments de cap entitat o ideologia. Podria dir que aquest blog és del tot meu si no fos perquè no el podria escriure sense moltes hores de lectura ni sense la infinitat de converses, contactes, interaccions i experiències que he tingut al llarg dels anys amb persones d’aquí i d’altres indrets del món. A totes elles, moltes gràcies.

El criteri subjectiu que guia la selecció de temes per a Notes d’opinió i el contingut dels articles no és altre que l’experiència reflexionada, la curiositat, la intuïció i la cultura global de l’educació tal com jo la veig. Tinc clar, com deia Steinbeck, que la memòria és en el millor dels casos un dipòsit defectuós i deformat i que la nostra capacitat d’autoengany és il·limitada. L’amable lectora o lector del blog haurà d’assumir aquests riscs.

Ferran Ruiz Tarragó

Mataró, 18 de març de 2016

@frtarrago
frtarrago@gmail.com