Em presento

Notes d’opinió és un blog sobre educació, tecnologia i societat, i jo, dsc_0295_frt_strasbourg_frgFerran Ruiz Tarragó (aquí em teniu, a Strasbourg, la tardor de 2015), en sóc l’autor. Vaig néixer a Mataró, el desembre de 1950. Sóc Llicenciat en Ciències Físiques (1973) i catedràtic de matemàtiques d’ensenyament secundari (en aquell temps, catedràtic d’Institut Nacional d’Ensenyament Mitjà) per oposició lliure celebrada l’any 1976. El curs 1989/90 vaig fer el postgrau “Formació de formadors: metodologies i gestió” a la Universitat Politècnica de Catalunya. Després de 40 anys d’exercici professional estic laboralment jubilat. Quan m’ho demanen faig conferències sobre l’educació i les seves perspectives.

Entre juny de 2011 i gener de 2016 he tingut l’honor de presidir el Consell Escolar de Catalunya,  entitat que, com diu la Llei d’educació, és l’òrgan superior de participació de la comunitat educativa de Catalunya. He estat membre del Consell Escolar de l’Estat en aquest període i vocal de la seva Junta de Participació Autonòmica. Entre 2005 i 2011 vaig ser responsable d’Avaluació i Prospectiva de les TIC del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i com a tal, entre 2005 i 2009, vaig coordinar a Catalunya l’estudi “Second Information Technology in Education Sudy “(SITES 2006 — estudi de les TIC a l’educació secundària en 22 sistemes educatius) de la International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

Prèviament vaig ser sotsdirector general de Tecnologies de la Informació (2001-2005) i director del Programa d’Informàtica Educativa (PIE) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1994-2001) , i com a tal responsable de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) i dels plans de coordinació, suport i formació permanent del professorat en tecnologies de la informació, així com dels diversos projectes i actuacions. A proposta del professor Martí Vergés Trias em vaig incorporar al PIE l’any 1986 com a Cap de Servei (Gabinet d’Informàtica Educativa). Vaig recollir la història i l’experiència d’aquesta època a l’informe “Vint-i-cinc anys de polítiques d’integració de les TIC als centres docents de Catalunya” que forma part del Projecte Internet Catalunya dirigit pel professor Manuel Castells (més informació a la pàgina Publicacions). També vaig exercir el càrrec de director d’Institut Nacional de Batxillerat entre 1978 i 1983 i prèviament el de vicedirector per un any.

En l’exercici de les actuacions pròpies d’aquests càrrecs he estat responsable de l’organització de quatre Jornades de reflexió del Consell Escolar de Catalunya [L’impacte i la contribució de les tecnologies digitals en l’educació (2012), Jovent i educació en l’era de la globalització (2013), La personalització de l’aprenentatge (2014) i Els dispositius mòbils als centres educatius (2015)], de la conferència internacional ICT in Education, The Next Ten Years (2003) i de la IFIP Working Conference Integrating Information Technology into Education (1994).

Sóc o he estat membre del Working Group 3.1 de la “International Federation for Information Processing “(IFIP) des de 1990, de l’associació Espiral – Educació i Tecnologia, de l’Associació de Tècnics d’Informàtica (ATI), de la Societat Catalana de Pedagogia i de la Societat Econòmica Barcelonesa d’Amics del País (SEBAP). En el període 2012-2015 vaig ser vocal del Consell Acadèmic de la càtedra UOC UNESCO Education & Technology for Social Change i del Consell Acadèmic de l’eLearn Center d’aquesta mateixa universitat.

L’any 1990 vaig rebre a Barcelona el Premi EPSON de Divulgació Informàtica i el 2003 se’m va concedir la distinció The Laureate, atorgada per The Computerworld Honors Program a la ciutat de San Francisco.  El 2006 vaig guanyar el Premi d’Assaig de la Fundació Everis (Madrid) amb el treball “Aprendizaje y educación en la sociedad del conocimiento” que seria publicat amb el títol “La nueva educación” (2007).

Per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, l’any 1983 Jordi Castells i jo vam elaborar l’informe “Estudi de base sobre Ensenyament Assistit per Ordinador”, treball que seria instrumental en la posterior creació del Programa d’Informàtica Educativa. El 1985 vaig publicar el llibre “Informática y educación: Panorama, aplicaciones y perspectivas”, escrit conjuntament amb Luís Alberto García-Ramos. Per encàrrec de l’IFIP WG3.1 el 1993 vaig elaborar l’estudi “Integration of Information Technology into Secondary Education: Main Issues and Perspectives” dins la col·lecció Guidelines for Good Practice.

També sóc autor de prop d’un centenar articles i escrits sobre TIC, educació i societat, entre els quals em plau assenyalar “Escenarios de futuro y transformación del sistema educativo”(Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, 2014),  “La web de centro como instrumento de transparencia educativa”(revista Participación Educativa, del Consell Escolar de l’Estat, 2013), “Educar: entre la evasión y la utopía” (La sociedad de la ignorancia, 2011) i Educational Management Challenges for the 21st Century (Key Competencies in the Knowledge Society, Springer, 2010), coescrit amb Annie Wilson.

He comparegut davant la Comissió d’Educació i Universitats del Parlament de Catalunya amb motiu de l’estudi del Projecte de Llei d’Educació de Catalunya (30/1/2009). També he comparegut a la Comissió d’Educació, Política Social i Esport del Senat sobre pràctiques pedagògiques positives (28/10/2009) i a la Comissió d’Educació i Esport del Congrés dels Diputats amb motiu del Projecte de Llei Orgànica per a la millora de la qualitat educativa (9/7/2013). Vaig ser speaker d’educació al Cisco Public Services Summit @ Nobel Week (Estocolm, 2003) i ponent a la “Innovation and excellence in school: Moving Europe ahead!” Conference (Parlament Europeu, Brussel·les, 2002). Així mateix he participat en molts esdeveniments i congressos i he donat conferències i xerrades en països de quatre continents (més detall a Conferències).

Pel que fa a Internet, entre 2005 i 2011 vaig mantenir el bloc Notes d’opinió (notesdopinio.blogspot.com) i Notas de opinión (notasdeopinion.blogia.com), que ara entren en una nova i parsimoniosa fase a WordPress. El meu identificador a Twitter és @frtarrago i frtarrago@gmail.com és l’adreça de correu on se’m pot contactar.

Ferran Ruiz Tarragó

Mataró, 19 de març de 2016